הזמנה
למפגש פתוח לתוכנית "המקפצה להוראה"
יום שני. 6.3.23 י"ג באדר, שעה 15:45
באקדמית גורדון (טשרניחובסקי 73 חיפה)
 
סדר יום:

התכנסות, ברכות והסבר אודות התוכנית:
פרופ' יחזקאל טלר, נשיא האקדמית גורדון
פרופ' טלי טל, דיקנית הפק' לחינוך, מדע וטכנ' בטכניון
מר משה ניסים, מנהל מחוז צפון בלשכת התעסוקה
ד"ר סער הראל, מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך 

לאחר ההתכנסות:
ייעוץ אישי, הרשמה וסיורים מודרכים במכללה
אודות התוכנית
148A0265(1)